(آخرین بروزرسانی: 1398/12/24)


مسئولیت‌های اجتماعی

راه‌یاب ملل خود را موظف و متعهد به حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، می‌داند و همواره رعایت مسئولیت اجتماعی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

از جمله اقدامات راه‌یاب ملل در حوزه مسئولیت اجتماعی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• تعهد به مسائل محیط زیستی در طراحی و نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی
• دغدغه‌مندی در حوزه‌ی توسعه زیرساخت‌های کشور و کاهش هزینه‌های تحمیل شده به بیت المال
• ایجاد اشتغال در مناطق محروم و به کارگیری پرسنل بومی این مناطق
• تاسیس تیم‌های فرهنگی و ورزشی در استان کردستان در جهت محرومیت زدایی و همچنین حمایت از جوانان بومی منطقه


‌‌