هیأت مدیره

+

مظفر بیگلر

مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره
+

برهان رستمی

رییس هیأت مدیره
+

ربابه قدیری

عضو هیأت مدیره و معاونت تحقیق ،توسعه و پشتیبانی
"هدف ما از تاسیس شرکت راه‌یاب ملل تبدیل آرزوهای مردم و مشتریان به واقعیت های ملموس است. ما برای وصل کردن آمدیم و قصد داریم در ادامه ماموریت 20 ساله‌مان هر روز طرحی نو در اندازیم. در این مسیر خدمت به توسعه زیر ساخت‌های کشور به خصوص در مناطق محروم را وظیفه ذاتی خود می دانیم و از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم شد."


مظفر بیگلر
مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل