عملیات کلنگ زنی معابر شماره یک، دو و چهار سایت توسعه منطقه ویژه خلیج فارس


1 سال پیش ، چهارشنبه 26 بهمن 1401

پروژه عملیات کلنگ زنی معابر شماره یک، دو و چهار سایت توسعه منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در تاریخ 26 بهمن ماه سال 1401 با حضور معاون وزیر صمت، رئیس شرکت ایمیدرو جناب آقای جعفری و استاندار هرمزگان آغاز شد.


بدون تصویر